Ελληνικά Αρωματικά Φυτά

Greca Botanica

Ένα σύγχρονο όραμα δυναμικής καλλιέργειας ελληνικών αρωματικών φυτών.

Οι καλλιέργειες αναπτύσσονται σε τέσσερα διαφορετικά χωράφια συνολικής έκτασης 40 στρεμμάτων για τις οποίες ακολουθούμε πρακτικές βιολογικής γεωργίας ενώ βρισκόμαστε σε διαδικασία πιστοποίησης από τη TÜV AUSTRIA Hellas.

Καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι η Origano vulgare hirtum (ρίγανη) και ο Sideritis scardica (τσάι του βουνού).

Στόχος μας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας αρωματικών φυτών με τις καταλληλότερες μεθόδους καλλιέργειας, συγκομιδής, ξήρανσης, μεταποίησης και εμπορίας.

Οι καλλιέργειες μας, ευνοημένες από το μικροκλίμα, τη σύσταση των εδαφών και τις κατάλληλες πρακτικές δίνουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα.

Στα κτήματά μας οι καλλιέργειες δεν αρδεύονται και οι διαδικασίες συγκομιδής, αποξήρανσης και μεταποίησης γίνονται με χειρωνακτικό τρόπο σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις.

Βρείτε μας!

info@grecabotanica.gr
+30 6942 271011